سایت شمال موزیک به دلیل عدم تمکن مالی امکان ادامه خدمات ندارد و به فروش میرسد.
Email: metacisco@gmail.com